Privacy- en cookieverklaring – MAATSCHAP FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK THOMSONPLEIN – ‘s-Gravenhage

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Privacy Reglement

Om uw behandeling goed te kunnen uitvoeren houdt de fysiotherapeut een dossier van U bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vast gelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een privacyreglement van toepassing:

Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot uw dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien U van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt U vragen deze te wijzigen of te verwijderen. Tevens kunt U een afschrift opvragen van uw eigen dossier.

Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling. U kunt gegevens (laten) toevoegen, verwijderen, vernietigen of afschermen van de medische gegevens.

Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na uw schriftelijke toestemming en in geanonimiseerde vorm.

Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij U of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Op verzoek heeft een cliënt recht op een overzicht van de logging, op een overzicht wie bepaalde informatie in een elektronische uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum en wie informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.

Indien U van menig bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit regelement wordt omgegaan kunt U gebruik maken van de klachtenregeling zoals op onze website is aangegeven.