Privacyregeling – MAATSCHAP FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK THOMSONPLEIN – ‘s-Gravenhage

Privacyregeling

Privacyregeling

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiƫnt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een privacyreglement van toepassing:

Gereserveerde behandelingen dienen UITERLIJK 24 UUR van tevoren telefonisch (070-3604786) of via e-mail info@fysio-thomsonplein.nl te worden afgezegd. Afzeggingen voor een behandelafspraak op maandag dienen voor vrijdag 18:00 uur afgemeld te worden of anders uiterlijk op zondag via e-mail of op de voice-mail te zijn ingesproken. Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zijn de kosten van de desbetreffende behandeling voor UW EIGEN REKENING. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekering. De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn conform de tarievenlijst van de desbetreffende behandeling. U ontvangt hiervoor een factuur.